"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Egzamin gim.

Harmonogram egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018

  • część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)
  • część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
  • język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)

Wyniki zostaną ogłoszone 15 czerwca 2018 r., natomiast zaświadczenia będą wydawane uczniom 22 czerwca 2018 r.