"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Plan zajęć

Plan zajęć klas w roku szkolnym 2019/20

Plan zajęć obowiązuje do 6 września 2019 r.

1a LO            1b LO              1c LO             1d LO

1E LO            1F LO             1G LO            1H LO

2A LO           2B LO

3A LO            3B LO