"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Profile klas

Proponowane profile klas w Roku Szkolnym 2018/2019

 

KLASA JĘZYKOWO - HUMANISTYCZNA

przedmioty rozszerzone: 

 • - język polski
 • - historia
 • - język hiszpański (6h tygodniowo)

drugi język

 • - język angielski

przedmioty uzupełniające: 

(grupy międzyklasowe)

 • - przyroda (geografia, biologia, chemia)

KLASA EUROPEJSKA

przedmioty rozszerzone:

 • - geografia
 • - wos / historia
 • - język angielski (6h tygodniowo w grupach)

drugi język do wyboru:

 • - język włoski
 • - język niemiecki

przedmioty uzupełniające: 

(grupy międzyklasowe)

 • - zajęcia artystyczne

DARMOWE KURSY w klasie trzeciej (dla wszystkich chętnych)  przygotowujące do matury

(poziom podstawowy i rozszerzony)