"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Profile klas

Proponowane profile klas w Roku Szkolnym 2017/2018

 

KLASA DZIENNIKARSKA

przedmioty rozszerzone: 

 • - edukacja humanistyczna i medialna (język polski i WOS)
 • - informatyka w praktyce
 • - język angielski (6h tygodniowo)

drugi język do wyboru:

 • - język włoski
 • - język hiszpański
 • - język niemiecki

przedmioty uzupełniające: 

(grupy międzyklasowe)

 • - geografia
 • - historia

KLASA INFORMATYCZNA

przedmioty rozszerzone:

 • - informatyka z programowaniem i grafiką komputerową
 • - edukacja matematyczna z dodatkowymi godzinami przygotowującymi do matury
 • - język angielski (6h tygodniowo w grupach)

drugi język do wyboru:

 • - język włoski
 • - język hiszpański
 • - język niemiecki

przedmioty uzupełniające: 

(grupy międzyklasowe)

 • - geografia
 • - historia

DARMOWE KURSY w klasie trzeciej (dla wszystkich chętnych)  przygotowujące do matury

(poziom podstawowy i rozszerzony)