"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Matura

Harmonogram egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018

Część ustna egzaminu maturalnego

od do 22 maja
(oprócz 13 i 20 maja)

język polski
języki mniejszości narodowych
język łemkowski
język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany
w szkołach według harmonogramów
ustalonych przez przewodniczących

od do 25 maja zespołów egzaminacyjnych.
(oprócz 13 i 20 maja)

języki obce nowożytne

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

MAJ

Godzina 9:00

Godzina 14:00

4

język polski – pp*

język polski – pr*

7

matematyka – pp

język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr

8

język angielski – pp

język angielski – pr
język angielski – dj*

9

matematyka – pr

filozofia – pp
filozofia – pr

10

biologia – pp

biologia – pr

historia sztuki – pp
historia sztuki – pr

11

wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr

informatyka – pp
informatyka – pr

14

fizyka i astronomia – pp
fizyka i astronomia/fizyka – pr

geografia – pp
geografia – pr

15

język niemiecki – pp

język niemiecki – pr
język niemiecki – dj

16

chemia – pp
chemia – pr

historia – pp
historia – pr

17

język rosyjski – pp

język rosyjski – pr
język rosyjski – dj

18

język francuski – pp

język francuski – pr
język francuski – dj

21

język hiszpański – pp

język hiszpański – pr
język hiszpański – dj

22

język włoski – pp

język włoski – pr
język włoski – dj

23

języki mniejszości narodowych – pp
język kaszubski – pp
język kaszubski – pr
język łemkowski – pp
język łemkowski – pr

języki mniejszości narodowych – pr
wiedza o tańcu – pp
wiedza o tańcu – pr
historia muzyki – pp
historia muzyki – pr

godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka i astronomia/fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**


* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny
** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.