"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Samorząd Uczniowski

Rok Szkolny 2018/2019

 

Przewodniczący SU - Łucja Reluga 1B LO

Zastępca Przewodnicząceg SU - Jakub Dominiak 2B LO

Zastępca Przewodniczącedo SU - Franciszek Cieślar

Rzecznik Praw Ucznia - Adam Werbowy

Opiekun radiowęzła - Martyna Pęconek

Gazetka SU - Angelika Czwargiel

 

Opiekun SU - p. Paweł Cieślakowski


Założenia działalności Samorządu Uczniowskiego :

·     Integracja społeczności szkolnej 

·     Rozwój samorządności wśród uczniów 

·     Nawiązywanie kontaktów, współprac poza szkolnych 

·     Realizacja programów stworzonych przez społeczność uczniowską 

·     Promocja szkoły

·      Umożliwienie uczniom realnego wpływu na życie szkoły


03.10.2018 r. odbyły się w Zespole Szkół wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019.
Frekwencja uczniowska w wyborach wyniosła 77%.

Łącznie oddano 192 ważne głosy, w tym 12 głosów nauczycieli.

Wyniki procentowo:

  1. Łucja Reluga - 56%
  2. Jakub Dominiak - 27%
  3. Adam Werbowy - 17%


Wszystkim kandydatom dziękujemy bardzo za udział w wyborach.
Nowo wybranej Przewodniczącej gratulujemy osiągniętego wyniku i życzymy wszelkiego powodzenia!

Komisja Wyborcza.

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

____________________________________________________________________________________

Rok Szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2016/2017