zmień kontrast
A+  A-
ZS59 ZS59 ZS59

Dokumenty

I. Statut Zespołu Szkół nr 59

II. Statut CX Liceum Ogólnokształcącego im. Roberta Schumana

III. Statut Szkoła Podstawowa nr 371 im. Sandro Pertiniego

IV. Regulamin wycieczek szkolnych,

     - zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w wycieczce/imprezie

V. Regulamin Funkcjonowania Oddziału Przedszkolnego - w przygotowaniu

VI . Regulamin przyznawania stypendium

 

DRUKI I OŚWIADCZENIA

1. Druk zwolnienia z lekcji SP/GIM/LO

2. Oświadczenie Rodzica/opiekuna w sprawie nieuczęszczania ucznia szkoły podstawowej na religię lub etykę

3. Oświadczenie Rodzica/opiekuna w sprawie nieuczęszczania ucznia LO na religię lub etykę

4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

5. Procedura postępowania na wypadek zakażenia_COVID-19

6. Numery i adresy kontaktowe COVID 19

7. Procedura organizacji opieki_P i SP ogólnod.+specjalne

8. Procedura podejrzenia zakażenia_P i SP ogólnodostępne

9. Procedura postępowania prewencyjnego_P i SP ogólnodostępne

10. Załącznik nr 2 do procedury postępowania prewencyjnego

11. Załącznik nr 1 do procedury postępowania prewencyjnego

12. Wzór oświadczenia rodzica o zapoznaniu

13. Wzór_ zgoda na mierzenie temperatury

14. Wytyczne dla maturzystów odnośnie organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego

15. kl. 1-3 Procedura organizacji zajęć

16. kl. 1-3 Procedura podejrzenia zakażenia

17. kl. 1-3 Procedura postępowania prewencyjnego

18. kl. 1-3 Załącznik nr 1 do procedury postępowania prewencyjnego

19. Procedura organizacji konsultacji SP Ponadpodstawowe

20. Załącznik nr 1_Konsultacje _procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia

21. Harmonogram egzaminów maturalnych

22. Regulamin korzystania z infrastruktury sportowej w ZS 59

23. Procedury bezpieczeństwa dotyczącej zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 w Zespole Szkół nr 59