zmień kontrast
A+  A-
ZS59 ZS59 ZS59

Dokumenty

I. Statut Zespołu Szkół nr 59

II. Statut CX Liceum Ogólnokształcącego im. Roberta Schumana

III. Statut Szkoła Podstawowa nr 371 im. Sandro Pertiniego

IV. Regulamin wycieczek szkolnych,

     - zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w wycieczce/imprezie

V. Regulamin Funkcjonowania Oddziału Przedszkolnego

 

DRUKI I OŚWIADCZENIA

1. Druk zwolnienia z lekcji SP/GIM/LO

2. Oświadczenie Rodzica/opiekuna w sprawie nieuczęszczania ucznia szkoły podstawowej na religię lub etykę

3. Oświadczenie Rodzica/opiekuna w sprawie nieuczęszczania ucznia LO na religię lub etykę

4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

5. Kwestionariusz osobowy ucznia CX LO im. Roberta Schumana

6. Procedura postępowania na wypadek zakażenia_COVID-19

11. Numery i adresy kontaktowe COVID 19

12. Procedura organizacji opieki_P i SP ogólnod.+specjalne

13. Procedura podejrzenia zakażenia_P i SP ogólnodostępne

14. Procedura postępowania prewencyjnego_P i SP ogólnodostępne

15. Załącznik nr 2 do procedury postępowania prewencyjnego

16. Załącznik nr 1 do procedury postępowania prewencyjnego

17. Wzór oświadczenia rodzica o zapoznaniu

18. Wzór_ zgoda na mierzenie temperatury

19. Wytyczne dla maturzystów odnośnie organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego

20. kl. 1-3 Procedura organizacji zajęć

21. kl. 1-3 Procedura podejrzenia zakażenia

22. kl. 1-3 Procedura postępowania prewencyjnego

23. kl. 1-3 Załącznik nr 1 do procedury postępowania prewencyjnego

24. Procedura organizacji konsultacji SP Ponadpodstawowe

25. Załącznik nr 1_Konsultacje _procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia

26. Harmonogram egzaminów maturalnych

27. Regulamin korzystania z infrastruktury sportowej w ZS 59