"Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą" Adam Mickiewicz

ZS59 ZS59 ZS59