"Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą" Adam Mickiewicz

ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Materiały od nauczycieli

 
  1. materiały z geografii
  2. Tematy prac semestralnych z GEOGRAFII + strona tytułowa pracy (praca dodatkowa dla chętnych - nie jest obowiązkowa)
  3. Prezentacja multimedialna z geografii - jest pracą obowiązkową - na wybrany przez ucznia temat. Każdy uczeń może ją przesłać mailem (arkadiusz.filipek.af@gmail.com). Prezentację za sem. I, należy oddać do 31 grudnia 2016r. Prezentację za sem. II należy oddać do 31 maja 2017r.
  4. Zadania z geografii (dla chętnych) - do wykonania do 06.01.2017