Zespół Szkół nr 59, CX Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 371

"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Biblioteka i czytelnia

„Książka jest największym dobrem człowieka. Rozszerza świadomość ludzką, stwarza sojusz człowieka z człowiekiem, łączy, budzi, niepokoi, przetwarza, rzeźbi rysy swej epoki i wyprzedza ją. Znikome życie ludzkie rozszerza po granice wieczności, przezwycięża mijanie”.

                                                                                                                                               Emil Zegadłowicz

  

HARMONOGRAM PRACY

BIBLIOTEKI  ZESPOŁU SZKÓŁ NR 59

2017/2018

 

Poniedziałek 10.00 –  16:00

Wtorek 9:00 –  15.00

Środa 9:00 - 15:00

Czwartek 9.00 –  15.00

Piątek - 9:00 - 15:00

 

ZAPRASZAM

Nauczyciel bibliotekarz: Urszula Zalewska

Nowe książki rok szkolny 2016/2017

Nowości wydawnicze w bibliotece szkolnej

Regulamin biblioteki szkolnej i czytelni

W naszej bibliotece:

·       realizujemy potrzeby i zainteresowania uczniów,

·        wypełniamy zadania edukacyjne szkoły,

·        współpracujemy z nauczycielami przy doskonaleniu ich warsztatu pracy,

·        popularyzujemy wiedzę,

·        promujemy książkę oraz czytelnictwo wśród młodzieży, nauczycieli i rodziców.