"I śmiech niekiedy może być nauką" Ignacy Krasicki

ZS59 ZS59 ZS59

O szkole

                                                                         

Z HISTORII SZKOŁY

 

Luty 1971 r. - Zakończenie budowy szkoły

01.09.1971 r. - Uroczysta inauguracja pracy i rozpoczęcie zajęć w nowo powstałej Szkole Podstawowej nr 278

Lata 1971 - 1986 - Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 278 jest Pani Barbara Dobrowolska

01.09.1971 r. - 15.09.1994 r. - Szkoła nosi imię gen. Henryka Słabczyka

Lata 1986 - 2001 - Dyrektorem CX LO i Gimnazjum nr 9 jest Pani Anna Nowakowska

W 1999 r. Powołanie na dyrektora wygasającej Szkoły Podstawowej nr 278 Panią Krystynęa Jaworską

1991 r. -  Rozpoczęcie wymiany młodzieży Polska – Włochy, ze Scuela Media Statale „G. Garibalgi” w Genzano di Roma

16.09.1994 r. - Uroczyste nadanie szkole imienia Sandro Pertiniego

1996 r. - Uroczyste obchody 25-lecia szkoły

01.09.1998 r. - W CX Liceum Ogólnokształcącym, które powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców, naukę rozpoczęły trzy pierwsze klasy.

01.09.1999 r. -Powstaje przy wygaszającej się Szkole Podstawowej nr 278 powstaje Gimnazjum nr 9. Naukę rozpoczęło osiem klas pierwszych.

W roku szkolnym 2000/2001 - Włączyło się do programu "Sokrates Comenius" realizując temat "Podróż ku odkrywaniu siebie jako obywatela Europy u progu trzeciego tysiąclecia". Program realizowaliśmy wspólnie ze szkołami w Weronie i we Freiburgu.

01.09.2001 r. - Powstaje Zespołu Szkół nr 13, w skład którego wchodzi: CX LO wspólnie z Gimnazjum nr 9

01.09.2001 r. - Ukończenie przez SP 278 trzydzieści lat pracy.

W maju 2002 r., - Mury szkoły opuścili pierwsi absolwenci, z których wielu pozostało w naszym liceum.

W maju 2002 r. - Odbyła się pierwsza matura. Z siedemdziesięciu pięciu abiturientów, aż dwudziestu sześciu zdecydowało się zdawać „nową maturę”; wszyscy maturzyści otrzymali świadectwo dojrzałości.

13.06.2002 r. - Zgodnie z wolą społeczności uczniowskiej liceum otrzymało imię Roberta Schumana Ojca Unii Europejskiej.

17.10.2002 r. - Gimnazjum przyjęło imię Sandro Pertiniego, byłego prezydenta Republiki Włoskiej.

01.09.2004 r. - Stajemy się Zespołem Szkół Nr 59

Lata 2012 - 2019 r. -  - Dyrektorem Zespołu Szkół nr 59 jest Pani Ewa Kacprzyk

01.09.2017 r. - W Zespół Szkół nr 59 powstaje Szkoła Podstawowa nr 371 im. Sandro Pertiniego z oddziałami gimnazjalnymi.

01.09.2017 r. - W skład Zespołu Szkół nr 59 w Warszawie wchodzą: ​ CX Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana i Szkoła Podstawowa nr 371 im. Sandro Pertiniego z oddziałami gimnazjalnymi.

Lata 2019 - 2024 - Dyrektorem Zespołu Szkół nr 59 zostaje Pani Monika Kalata