"I śmiech niekiedy może być nauką" Ignacy Krasicki

ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Gazetka szkolna

        Gazetka szkolna nr 1