"Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą" Adam Mickiewicz

ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Gazetka szkolna

        Gazetka szkolna nr 1