"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Wywiad z Dyrektorem Gim 9 i CX LO

 

Strona w budowie. Zapraszamy wkrótce...