"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Przedsięwzięcia, plany i cele

 

Strona w budowie. Zapraszamy wkrótce...