"I śmiech niekiedy może być nauką" Ignacy Krasicki

ZS59 ZS59 ZS59

Plan zajęć

Plan lekcji klas w roku szkolnym 2019/20

Plan obowiązuje do 6 września 2019 r.

1a SP       1b SP

2a SP        2b SP

3a SP

Va SP

VIIa SP