"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Klasa 1

FILMOWY  ŚWIAT   DZIECKA

Uczniowie klasy 1a SP w dniu 19.10.2017r. uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych zorganizowanych w CINEMA CITY.

Temat zajęć: DZIECIĘCY SAVOIR VIVRE, CZYLI JAK SIĘ DOBRZE ZACHOWYWAĆ.

Na zajęciach szukano odpowiedzi na pytanie, czym jest dobre wychowanie, co kryje się za słowami savoir vivre? Gdzie obowiązują zasady dobrego zachowania i jak postrzegani są Ci, którzy tych zasad przestrzegają a jak osoby dla których dobre maniery są zupełnie obce. Czy kulturalne zachowanie może być kluczem do sukcesu? Dzieci przypomniały sobie i utrwaliły podstawowe zwroty grzecznościowe. Uczniowie klasy 1a bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w warsztatach. Po zakończonych zajęciach obejrzały film komediowy, pt. „Emotki. Film”, który odkrył sekretny świat telefonów komórkowych.