zmień kontrast
A+  A-
ZS59 ZS59 ZS59

Przetargi

15.12.2017

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ cz.2

Załączniki:
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 1 do Oferty
Załącznik nr 2A do Oferty
Załącznik nr 2B do Oferty
Załącznik 3 do Oferty 

Informacja o złożonych ofertach (22.12.2017)

Informacja o wybiorze oferty (22.12.2017)

 

  • 30.11.2017

 

OGŁOSZENIE
SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ cz.2
 
Załączniki:
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 1 do Oferty
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 2A do Oferty
Załącznik nr 2B do Oferty
Załącznik nr 3 do Oferty
Załącznik nr 5 do umowy
 
Informacja o złożonych ofertach (08.12.2017)
 
Informacja o unieważnieniu postępowania (14.12.2017)
 
 
08.11.2018

Ogłoszenie - Dostawa energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół nr 59, w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019 rok

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia SIWZ 1

Wyjaśnienia SIWZ 2

Załączniki do specyfikacji (do pobrania): załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5

Informacja o złożonych ofertach

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

4.11.2019

Ogłoszenie - Dostawa energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół nr 59

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia cz.1 cz.2

Załącznik 1

 

7.11.2019

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ - Dostawa energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół nr 59

 

14.11.2019

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH - Dostawa energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół nr 59

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY