"Z nauką jest jak z wiosłowa­niem pod prąd. Sko­ro tyl­ko zap­rzes­ta­niesz pra­cy, za­raz spycha cię do tyłu"  Benjamin Britten

ZS59 ZS59 ZS59

Materiały od nauczycieli

 1. materiały z geografii
 2. Tematy prac semestralnych z GEOGRAFII + strona tytułowa pracy (praca dodatkowa dla chętnych - nie jest obowiązkowa)
 3. Prezentacja multimedialna z geografii - jest pracą obowiązkową - na wybrany przez ucznia temat. Każdy uczeń może ją przesłać mailem (arkadiusz.filipek.af@gmail.com). Prezentację za sem. I, należy oddać do 31 grudnia 2018r. Prezentację za sem. II należy oddać do 31 maja 2019r.
 4. zeszyt ćwiczeń dla uczniów gimnazjum z zajęć technicznych
 5. Zadania z geografii dla uczniów gimnazjum
 6. Zadania z geografii dla uczniów gimnazjum (dla klasy 2 i 3) - zadania dla chętnych do wykonania do końca maja 2018r.
 7. Strona z geografii z pracami dodatkowymi
 8. Przykładowe tematy prac z geografii:
 • Potencjał naturalny i gospodarczy Polski.

 • Przejściowość klimatu Polski i jego wpływ na środowisko naturalne.

 • Liczba ludności Polski - jej zmiany i rozmieszczenie.

 • Nil - egipski władca urodzaju.

 • Tititaca - największe jezioro w wysokich Andach.

 • Uskok San Andreas - bomba zegarowa pod Kalifornią.

 • Na podstawie dostępntych źródeł scharakteryzuj wybraną grupę etniczną w Polsce.

 • Europa - jednoczący się kontynent.

 • Granica - nie dzieli.

 • Problemy wyżywienia ludności na świecie.

 • Procesy integracji i gezintegracji na świecie.

 • Wpływ religii, kultury na gospodarkę i turystykę.

 • Globalizacja - za czy przeciw?

 • Warszawa - miejsce gdzie mieszkam i spędzam wolny czas.

 • "Cudze chwalicie, swego nie znacie..." Z czego może i powinna być dumna Polska?