"Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą" Adam Mickiewicz

ZS59 ZS59 ZS59

Informacje klasy 4 - 8

W szkole można skorzystać z porady LOGOPEDY w poniedziałek i piątek  w godzinach  800 - 1230