"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Informacje klasy 4 - 8

W szkole można skorzystać z porady LOGOPEDY w poniedziałek i piątek  w godzinach  800 - 1230