ZS59 ZS59 ZS59

Rekrutacja

Zasady rekrutacji w Roku Szkolnym 2020/2021

Rekrutacja - Szkoła podstawowa:
Informacje dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 znajdują się na stronie: http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja

Dzień Otwarty dla kandydatów do zerówki i klasy pierwszej oraz ich rodziców będzie w poniedziałek 3.02.2020 r.  w godz. 17.00 - 19.00