zmień kontrast
A+  A-
ZS59 ZS59 ZS59

Rekrutacja

Lista kandydatów przyjętych SP

Lista kandydatów nieprzyjętych SP

Procedura odwoławcza

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

Wolę zapisu można potwierdzić:

 

Ø  elektronicznie w systemie rekrutacyjnym - po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć" przycisk "Potwierdź wolę zapisu w placówce" (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)

lub

Ø  przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy przedszkola/szkoły do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola/szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia.

 

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego/klasy I jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

 

Jeśli dziecko ubiegało się o przyjęcie tylko do szkoły obwodowej (na podstawie zgłoszenia) i zostało do niej zakwalifikowane, rodzic nie musi potwierdzać woli zapisu – dla tej grupy dzieci system automatyczne potwierdzi wolę zapisu.

 

Zasady rekrutacji w Roku Szkolnym 2020/2021

Rekrutacja - Szkoła podstawowa:
Informacje dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 znajdują się na stronie: http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja

Dzień Otwarty dla kandydatów do zerówki i klasy pierwszej oraz ich rodziców będzie w poniedziałek 3.02.2020 r.  w godz. 17.00 - 19.00