"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Dyrekcja

DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 59

 

  • Dyrektor - Ewa Kacprzyk

  • Wicedyrektor - Arkadiusz Filipek 

  • Absolwent pedagogiki, wychowania fizycznego i geografii na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w  Lublinie oraz doradztwa zawodowego i personalnego w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w  Łodzi. Ukończył także studia podyplomowe z zarządzania i marketingu w oświacie. Z edukacją związany od  2006 roku. Pedagog szkolny, nauczyciel wychowania fizycznego, geografii, doradca zawodowy, dyrektor szkoły zaocznej. Obecny stopień awansu zawodowego nauczyciel dyplomowany. 
  • Moją pasją jest fotografia, uchwycenie chwili, by została na zawsze, bo nic nie da nam tyle wolności i radości  co pasja. To szczęście, które dostajemy za darmo.