"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Dyrekcja

DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 59

 

  • Monika Kalata - Dyrektor Zespołu Szkół nr 59

  •  

  • Danuta Gorczyca - wicedyrektor
  •  
  • Arkadiusz Filipek - wicedyrektor