zmień kontrast
A+  A-
ZS59 ZS59 ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Dzień Młodego Innowatora
Dzień Młodego Innowatora

Dzień 23 listopada, w naszej Szkole, został ogłoszony Dniem Młodego Innowatora.

Na 4 (z licealistami) i 5 (z gimnazjalistami) godzinie lekcyjnej odbyło się spotkanie z Michałem Ratajczakiem, niezwykłym młodym człowiekiem, laureatem konkursów wynalazczych w kraju i zagranicą. Michał, jak na swój wiek, posiada spore umiejętności; jest 

absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku, a obecnie poszerza swoją wiedzę na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Mechaniki , Energetyki i Lotnictwa. Działa w Studenckim Kole Naukowym PW, jest laureatem E(x)plory.  

Michał należy też do Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, które wspólnie z Naczelną Organizacją Techniczną organizuje ogólnopolski konkurs o tytuł: "Młodego Innowatora", dla uczniów szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 
       Spotkanie prowadził nauczyciel zajęć technicznych i opiekun Koła Młodych Innowatorów - Kazimierz Okraszewski,
który zwrócił uwagę na doniosłą rolę twórczości technicznej - postępu technicznego, na rozwój cywilizacyjny społeczeństw.
W związku z tym powiedział o potrzebie kreowania innowacyjnych postaw, zwłaszcza wśród ludzi młodych, i to już
od najmłodszych lat szkolnych. Kazimierz Okraszewski podał też przykłady innowacji, których autorami są uczniowie wyróżniający się oryginalnymi pomysłami, nieskrępowanym myśleniem, olbrzymią wyobraźnią. Okazuje się, że za innowacyjnymi rozwiązaniami, nie muszą się kryć tylko ludzie z tytułem wyższej uczelni, inżynierowie, czy technicy.

A pomysły im są prostsze, tym są lepsze. Na początku spotkania, uczniowie obejrzeli film o Warszawskiej Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, IWIS 2016, 

która została zorganizowana przez SPWiR i odbyła się, w gmachu głównym Politechniki  Warszawskiej.
Warto przypomnieć, że uczniowie pierwszych klas gimnazjum wystawę tę zwiedzili w październiku br. 

Następnie Michał Ratajczak jako młody innowator przedstawił swoją prezentację pt.: "Od pomysłu do wynalazku". 
Tym wynalazkiem była lampa LED, świecąca różnymi barwami, w zależności od potrzeb, na przykład: czy podczas czytania, czy - wypoczynku.   Michał, zanim zgłosił swoje rozwiązanie innowacyjne, pod tytułem "Kandelka", do Urzędu Patentowego RP, przeprowadził badania psychologiczne; zwracał się też do specjalistów z różnych dziedzin, o pomoc w rozwiązywaniu powstających problemów, oraz konsultował się w Instytutach Naukowych. Nawiązał też kontakt z kilkoma firmami zajmującymi się produkcją nowoczesnego sprzętu oświetleniowego.  
Młody innowator, podczas swojej prezentacji, zachęcał uczniów naszej Szkoły do zainteresowania się robieniem innowacji, podał też przykładowe źródła pomysłów, którymi są: - potrzeba (w myśl znanego powiedzenia, że "potrzeba jest matką wynalazku"; (np. polski dyrygent Józef Hofmann, gdy miał problemy z kartkami z partytury, to wymyślił spinacz do papieru), - na zamówienie (na przykład na konkurs z atrakcyjnymi nagrodami),  - badania i odkrycia, - modernizacja istniejących rozwiązań, - rozmowa z młodszym rodzeństwem (pytania zadawane przez dzieci), - twórcza obserwacja tego co wcześniej wymyślono (np. wynalezienie "koła" w sposób istotny, przyczyniło się do tworzenia nowych rozwiązań technicznych - innowacji),

- z przypadku (znane są ciekawe przykłady wynalazków wynalezionych po prostu przypadkiem).

W trakcie spotkania z Michałem, uczniowie zapoznali się z możliwościami rozwojowymi, jakie daje zajmowanie się twórczością techniczną, i dowiedzieli się, że robienie innowacji może być bardzo użyteczne, zwłaszcza na starcie młodego człowieka w dorosłe życie.