zmień kontrast
A+  A-
ZS59 ZS59 ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

CZYTAJ KULTURĘ! WYKŁADY I WARSZTATY W NInA.
CZYTAJ KULTURĘ! WYKŁADY I WARSZTATY W NInA.

W dniach 26.01 i 2.02 2017r. uczniowie klas pierwszych LO im R. Schumana odwiedzili Narodowy Instytut Audiowizualny, by wziąć udział w zajęciach prowadzonych przez p. dr Karola Jachymka kulturoznawcę i filmoznawcę z Uniwersytetu SWPS. Spotkania miały charakter warsztatów, poprzedzonych wykładami. Motywami omawianymi w trakcie spotkań były: „Brzydota i piękno”(26.01.) 

oraz „Przyjaźń”(2.02.). Śledząc różne teksty kultury,  uczniowie analizowali czym są i jaką odgrywają rolę poszczególne pojęcia. Przykłady zaczerpnięto z malarstwa, literatury, muzyki i filmu. Pracując w zespołach, uczniowie mogli nawiązać do przykładów z szeroko rozumianej kultury popularnej, poszukując punktów stycznych między pop kulturą a kulturą klasyczną. Odwołanie się do tekstów lubianych przez młodzież sprawiło, że zajęcia były atrakcyjne.

Tuż przed zajęciami licealiści mieli okazję zwiedzić archiwum NinA, gdzie zapoznali się z katalogiem unikatowych materiałów tam zgromadzonych oraz zasadami korzystania z nich.

Wyjścia do NInA zostały zorganizowane w ramach edukacji czytelniczo- medialnej przez nauczyciela bibliotekarza, p. Urszulę Zalewską, przy współudziale wychowawców klasy IA i IB LO: p. Marzenę Szpatuśko i p. Macieja Stanka.