zmień kontrast
A+  A-
ZS59 ZS59 ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM WARSZAWSKIM
WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM WARSZAWSKIM

W dniu 9 marca naszą szkołę odwiedzili studenci Wydziału Lingwistyki Stosowanej, Instytutu Rusycystyki, którzy na II roku studiów wybrali specjalizację nauczycielską. Głównym celem wizyty było zapoznanie się studentów z ogólnymi zasadami funkcjonowania szkoły, pracą dydaktyczno – wychowawczą, procedurami i regulacjami prawnymi oraz metodami i formami nauczania. Na spotkaniu z dyrektorem 

naszej szkoły, panią  Ewą Kacprzyk goście między innymi pytali o warunki pracy, wymagania stawiane nauczycielom, wyposażenie szkoły w technologie multimediane, a także o zmiany, jakie stoją przed naszą  placówką w ramach reformy oświaty. Opiekunem grupy studentów jest pani prof. Ludmiła Szypielewicz, wykładowca języka rosyjskiego w Instytucie Rusycystyki UW, która prowadzi ze studentami zajęcia z metodyki nauczania. Pani profesor zapewniła o stałym i systematycznym kontakcie ze szkołą. W przyszłości, w ramach praktyk studenckich,  będzie można organizować warsztaty metodyczne i podejmować różnego rodzaju inicjatywy.

Na zaproszenie dyrektor Instytutu Rusycystyki, pani prof. Magdaleny Dąbrowskiej grupa naszych licealistów uczestniczyła w debacie o Rosji sto lat po rewolucji, która odbyła się 16 marca 2017 r. w budynku Wydziału Neofilologii UW przy ul. Dobrej 55. Debata dotyczyła Rewolucji 1917 roku, burzliwego wydarzenia, które stało się punktem zwrotnym nie tylko w historii Rosji, ale całego świata. O następstwach i konsekwencjach rewolucji dyskutowali wybitni znawcy: naukowcy uniwersytetu, historycy, politolodzy, socjolodzy, kulturoznawcy i językoznawcy. W dalszej części słuchacze przysłuchiwali się wypowiedziom na temat polityce wewnętrznej współczesnej Rosji i rosyjskiej koncepcji stosunków międzynarodowych. To była niezwykle ciekawa debata, chwilami trudna do zrozumienia, ale uczniowie mogli zakosztować akademickiej atmosfery. Byli pod wrażeniem wyposażenia super nowoczesnego gmachu, w którym mieści się Instytut.