zmień kontrast
A+  A-
ZS59 ZS59 ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

PIERWSZY EUROPEJSKI FESTIWAL SCHUMANA
PIERWSZY EUROPEJSKI FESTIWAL SCHUMANA

W sobotę, 13 maja 2017 roku, w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie odbył się, „Pierwszy Europejski Festiwal Schumana”, którego  organizatorami byli: niedawno powstały Instytut Myśli Schumana i Grupy Schumana, działające od 13 grudnia 2015 roku. W programie Festiwalu między innymi znalazły się prelekcje i warsztaty tematyczne, adresowane do uczniów, studentów i nauczycieli szkół 

średnich. Odbyły się debaty z udziałem wykładowców wyższych uczelni i biznesmenów.  Tematyka wystąpień i zajęć była poświęcona życiu i działaniom tego niezwykłego człowieka oraz ideom, którymi się kierował w służbie publicznej. Celem przedsięwzięcia było propagowanie wartości, którym hołdował Robert Schuman, ukazanie rzeczywistych idei, w odróżnieniu od ich „fikcyjnych deformacji”, jakim z czasem ulegały. Oferta edukacyjna adresowana do szkół średnich, z jaką na festiwalu wystąpił Instytut Myśli Schumana, jest interesująca i cenna, gdyż dotyczy szerzenia wiedzy zarówno na temat osoby patrona, jak i wizji Europy.

W tym wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele naszej szkoły: grupa uczniów gimnazjum, liceum i nauczyciele. Nawiązaliśmy kontakt ze szkołami, których patronem jest Robert Schuman, z prelegentami i przedstawicielami Instytutu,

z którym zamierzamy współpracować w celu szerzenia wiedzy o naszym patronie.