zmień kontrast
A+  A-
ZS59 ZS59 ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Debata przed wyborami do Samorządu Uczniowskiego
Debata przed wyborami do Samorządu Uczniowskiego
19 września odbyła się debata przed wyborami Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
Do uczestnictwa w niej Samorząd Uczniowski zaprosił przedstawicieli wszystkich klas Zespołu Szkół.
Spotkanie poprowadził ustępujący Przewodniczący SU Aleksy Jakubiec. 
 
 
Pierwsza część debaty polegała na krótkiej autoprezentacji obydwu kandydatów. Opowiedzieli oni o swojej koncepcji pracy Samorządu i o pomysłach, które planują zrealizować w tym roku szkolnym.
Kolejny etap to pytania ogólne (dla każdego kandydata trzy), przygotowane i zadane w imieniu SU przez Aleksego. Na koniec debaty kandydaci mieli szansę zadać jedno pytanie swojemu przeciwnikowi. Pytania od publiczności obecnej na spotkaniu zebrano - na najciekawsze kandydaci udzielą odpowiedzi w formie pisemnej, a odpowiedzi te pojawią się w gablocie SU w najbliższym czasie.
 
Debata przebiegała w przyjaznej i kulturalnej atmosferze. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do dzielenia się informacjami z innymi uczniami naszej szkoły. Wybory już 26 września!