zmień kontrast
A+  A-
ZS59 ZS59 ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Program Stypendialny Grupy Inwest
Program Stypendialny Grupy Inwest

Załączniki do pobrania

  1. Wniosek o stypendium
  2. Umowa stypendialna
  3. Regulamin programu stypendialnego

Od tego roku uczniowie naszej szkoły (klasy 7 szkoły podstawowej oraz klasy 2-3 gimnazjum) mogą ubiegać się o

 

oraz klasy 2-3 gimnazjum) mogą ubiegać się o Stypendium Grupy Inwest. Stypendium dedykowane jest osobom aktywnym, które rozwijają swoje pasje, angażują się społecznie i podejmują wyzwania na polu naukowym, kulturalnym lub sportowym. Stypendium chcemy więc nagrodzić osoby, które nie poprzestają na codziennym chodzeniu do szkoły, ale wymagają od siebie więcej.

 

Redagujesz szkolną gazetkę, jesteś w samorządzie szkolnym, w harcerstwie, drużynie sportowej, działasz społecznie na rzecz potrzebujących? Masz już pierwsze sukcesy, w swojej dziedzinie? Świetnie! Złóż wniosek o stypendium Grupy Inwest!

 

Program stypendialny ma cykl semestralny - na koniec semestru odbywa się nabór wniosków i spośród kandydatów wybierana jest dwójka uczniów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 300 lub 200 zł miesięcznie na cały następny semestr (5 miesięcy). Pierwsze stypendia w szkole zostaną przyznane więc na okres od lutego do czerwca (całościowa kwota stypendium - 1500 lub 1000 zł).

 

Kryteria ubiegania się o stypendium:

  1. średnia ocen na I semestr nie niższa niż 4,30 oraz min. dobra ocena z zachowania;
  2. udokumentowane zaangażowanie społeczno-kulturalne: działalność w organizacjach pozarządowych, wolontariat, pomoc potrzebującym, harcerstwo, aktywność w samorządzie szkolnym, działalność artystyczna, inne projekty kulturalne, sportowe lub społeczne;
  3. udokumentowane osiągnięcia w konkursach sportowych, naukowych, tematycznych lub artystycznych.

W tym semestrze w procesie wyłaniania stypendystów bierzemy pod uwagę wszystkie osiągnięcia i zaangażowanie społeczno-kulturalne uczniów od 1 września 2016 aż do terminu składania wniosków o stypendium. W następnych edycjach będziemy przyglądać się osiągnięciom i zaangażowaniu z  jednego semestru. 

 

Nabór wniosków: 8 stycznia - 2 lutego 2018 r., w sekretariacie szkoły

Więcej informacji, regulamin i wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej: www.grupainwest.pl/stypendium

Organizatorem i fundatorem Programu jest Grupa Inwest, która od kilkunastu lat prowadzi inwestycje mieszkaniowe w Warszawie i angażuje się w sprawy ważne dla społeczności lokalnych. Od 2015 roku prowadzi Program Stypendialny dla młodzieży.