zmień kontrast
A+  A-
ZS59 ZS59 ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Stypendium Grupy Inwest - składanie wniosków
Stypendium Grupy Inwest - składanie wniosków

W sekretariacie szkolnym rusza nabór wniosków o Stypendium Grupy Inwest. Stypendium dedykowane jest osobom aktywnym, które rozwijają swoje pasje, angażują się społecznie i podejmują wyzwania na polu naukowym, kulturalnym lub sportowym.

Program stypendialny ma cykl semestralny. Spośród uczniów którzy

złożą wnioski stypendialne wybranych zostanie dwóch, którzy otrzymają stypendium w wysokości 300 lub 200 zł miesięcznie na cały następny semestr (5 miesięcy). Całościowa kwota stypendium to 1500 lub 1000 zł.

Kryteria ubiegania się o stypendium:

  1. średnia ocen na I semestr nie niższa niż 4,30 oraz min. dobra ocena z zachowania;
  2. udokumentowane zaangażowanie społeczno-kulturalne: działalność w organizacjach pozarządowych, wolontariat, pomoc potrzebującym, harcerstwo, aktywność w samorządzie szkolnym, działalność artystyczna, inne projekty kulturalne, sportowe lub społeczne;
  3. udokumentowane osiągnięcia w konkursach sportowych, naukowych, tematycznych lub artystycznych.

Nabór wniosków potrwa od 8 stycznia do 2 lutego 2018 r.

Wyniki ogłoszone zostaną w lutym.

Więcej informacji, regulamin i wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej: www.grupainwest.pl/stypendium