zmień kontrast
A+  A-
ZS59 ZS59 ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Spotkanie z  utalentowanym  studentem  ASP
Spotkanie z utalentowanym studentem ASP

W dniu 5 lutego br. (na 5- i 6 – godzinie lekcyjnej), w ramach działalności  KMI, odbyło się spotkanie z  Ireneuszem  Rolewskim, studentem  4-go roku  Akademii  Sztuk  Pięknych. Ireneusz  jest  niezwykle uzdolnionym  artystą  malarzem, który z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez  Polskę Niepodległości, wykonuje  dla  Muzeum  Narodowego,  kopię obrazu  Jana Matejki pt.: „Bitwa pod

Grunwaldem”; co  warto zaznaczyć w podziałce  1:1,  o wymiarach 10m X 4,6m. W spotkaniu uczestniczyło  36 uczniów, z   klas:  7a ze SP,  oraz  2b Gimnazjum., którzy  mieli możliwość zapoznania   się z  różnymi technikami  malarskimi (prace olejne, grafika) oraz takimi rodzajami malarstwa jak: „surrealizm”, czy  malarstwo  klasyczne, np.  portretowanie ludzi. Spotkanie zorganizowali i prowadzili  wspólnie   A. Wójcik  - nauczycielka  plastyki  i  K. Okraszewski  - opiekun  szkolnego  KMI. Na wyróżnienie zasługują uczniowie gimnazjum:- Dawid  Tarabasz, z klasy 3a, który  zajmował się promocją i zabezpieczeniem technicznym spotkania, i  - Filip Traczyk, z klasy 2b, który zadbał o serwis fotograficzny.