zmień kontrast
A+  A-
ZS59 ZS59 ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Warsztaty dla uczniów SP
Warsztaty dla uczniów SP

Wysoki efekt działań profilaktyki uzyskuje się głównie za sprawą łączenia elementów zajęć edukacyjnych, warsztatu w połączeniu z treningiem i symulacją zachowań ryzykownych.

Pierwsza część składa się z zajęć edukacyjno-warsztatowych związanych z dostarczeniem wiedzy na temat:
 

- zjawiska uzależnienia od substancji psychoaktywnych (tytoń, alkohol, narkotyki) oraz zachowań agresji i przemocy,
- konsekwencji (zdrowotnych, społecznych, prawnych) związanych z używaniem substancji
psychoaktywnych oraz zachowań agresji i przemocy,
- sposobów ochrony przed uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałania agresji i przemocy.

Druga część to trening połączony z ćwiczeniem symulacji zachowań, w której uczestnicy będą postawieni w sytuacji problemowej.
Trening ma na celu:
- praktyczne wykorzystanie zdobytej przez młodzież wiedzy i zwrócenie uwagi na problem agresji i przemocy wśród młodych ludzi,
- wyjaśnienie schematu powstawania zachowań agresywnych i sposobów radzenia sobie z nimi,
- objaśnienie roli uczuć i emocji w kontekście agresji/przemocy i nałogów,
- pokazanie objawów i skutków uzależnień,
- zwrócenie uwagi na czynniki prowadzące do uzależnień.