zmień kontrast
A+  A-
ZS59 ZS59 ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Stypendia SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów
Stypendia SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów

uprzejmie przypominamy, że w szkołach rozpoczął się nabór wniosków do tegorocznej edycji stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów, za wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze lub społeczne odnotowane w roku szkolnym 2018/2019.  Wnioski można składać do 2 września 2019 r. (czytaj dalej)

Obowiązujący regulamin udzielania stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów określa uchwała nr XIII/253/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6968).

Szczegółowe informacje, w tym:

1)      regulamin oraz wzór formularza wniosku;

2)      vademecum (kiedy i gdzie można składać wniosek?, kto może zostać stypendystą?, kto może złożyć wniosek?, informacje nt. dokumentów, które należy dostarczyć razem z wnioskiem, terminarz, kontakt)

 

dostępne są na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/stypendia/21669-zostan-stypendysta-mst-warszawy-sapere-auso oraz stanowią załącznik do tej wiadomości.