zmień kontrast
A+  A-
ZS59 ZS59 ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć w szkołach
Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć w szkołach

Zawieszenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas 1 w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br. trwa etap składania wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola /szkoły. Jeśli wybrali Państwo naszą szkołę, jako placówkę pierwszego wyboru dokumenty należy złożyć w sekretariacie w godz. 7:30 - 11:00

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić szkołę pierwszego wyboru np. drogą mailową, o wysyłce dokumentów.

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych związku z koronawirusem ( w różnych językach)