zmień kontrast
A+  A-
ZS59 ZS59 ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

lIST OTWARTY DO RODZICÓW
lIST OTWARTY DO RODZICÓW

Szanowni Państwo,

Dyrektor Zespołu Szkół nr 59 w Warszawie informuje, że w roku szkolnym 2020/21 świetlica szkolna obejmie opieką dzieci z klas 1-4, których rodzice zgłoszą potrzebę opieki pozalekcyjnej w godzinach 7.00-17.30.

            W związku z panującym stanem epidemii i na podstawie zaleceń oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego proszę o zgłoszenia rzeczywistych potrzeb korzystania z opieki świetlicowej ze względu na czas pracy rodziców/prawnych opiekunów, organizację dojazdu do szkoły oraz inne okoliczności wymagające zapewnienia dziecku opieki w szkole. Mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów oraz pracowników szkoły, proszę, aby ograniczyć przebywanie dzieci w świetlicy szkolnej do niezbędnego minimum.

            Zapisy do świetlicy szkolnej będą prowadzone do dnia 4 września br. .

            Dzieci przyjmowane będą na podstawie wypełnionych przez rodziców/prawnych opiekunów, Kart zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej; w/w dokument będzie można pobrać ze strony placówki w zakładce świetlica szkolna. W związku z obowiązkiem zapewnienia dziecku opieki i bezpieczeństwa podczas jego przebywania na terenie szkoły niezwykle ważne jest dokładne wpisanie aktualnych danych kontaktowych w celu szybkiej i skutecznej komunikacji. 

Rodzice/prawni opiekunowie proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem współpracy z pracownikami świetlicy szkolnej.

Bardzo dziękuję za życzliwe i wyrozumiałe podejście do mojej prośby.

Monika Kalata

Dyrektor Zespołu Szkół nr 59