zmień kontrast
A+  A-
ZS59 ZS59 ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Informacja dla kandydatów do LO !
Informacja dla kandydatów do LO !
Dokumenty wymagane od kandydata:
1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
4. 2 zdjęcia (opisane imieniem i nazwiskiem oraz data urodzenia)
5. kopię aktu urodzenia
6. kartę zdrowia (należy ją dostarczyć pielęgniarce szkolnej)
 Wymienione wyżej dokumenty prosimy składać do dnia 27 lipca br.