zmień kontrast
A+  A-
ZS59 ZS59 ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Biblioteka i czytelnia

„Książka jest największym dobrem człowieka. Rozszerza świadomość ludzką, stwarza sojusz człowieka z człowiekiem, łączy, budzi, niepokoi, przetwarza, rzeźbi rysy swej epoki i wyprzedza ją. Znikome życie ludzkie rozszerza po granice wieczności, przezwycięża mijanie”.

                                                                                                                                               Emil Zegadłowicz

  

HARMONOGRAM PRACY

BIBLIOTEKI  ZESPOŁU SZKÓŁ NR 59

2022/2023

Dzień tygodnia

Godziny otwarcia

Poniedziałek

7.30 –  14.30

Wtorek

7.30 –  14.30

Środa

7.30 –  14.30

Czwartek

7.30 - 14.30

Piątek

7.30 - 14.20

 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 2020/2021

               Nasza szkoła przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. We wrześniu 2020 r. zwrócono się z prośbą do    uczniów, rodziców i nauczycieli o podanie  propozycji  książek, które warto kupić do biblioteki. Sporządzona lista woluminów do zakupu uzyskała pozytywną opinię Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego. Listę nowości konsultowano również z nauczycielami przedmiotowymi, biblioteką pedagogiczną i doradcą metodycznym do spraw bibliotek szkolnych.

  W ramach  programu  wspierania w latach  2016-2020 organów  prowadzących  szkoły oraz  biblioteki  pedagogiczne w zakresie  rozwijania  zainteresowań  uczniów przez  promocję   i wspieranie  czytelnictwa dzieci i młodzieży,  w tym zakup  nowości  wydawniczych  biblioteka naszej  szkoły  otrzymała w  roku  2020 środki  finansowe  na zakup  książek. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 278 książek o wartości 5000 zł. Zostały zakupione lektury, książki swoja tematyką poruszające problemy  integracji i tolerancji oraz nowości wydawnicze. 

              Nowości są  prezentowane poszczególnym klasom szkoły podstawowej w ramach różnego rodzaju działań: projektów edukacyjnych, konkursów, warsztatów i spotkań autorskich z pisarzami.
              Serdecznie dziękuję nauczycielom, którzy zaangażowali się w realizację tego projektu. Zapraszam do odwiedzania biblioteki!
 

 

Nauczyciel bibliotekarz: Edyta Bartnik

 

Wydarzenia 2021 - 2022

Regulamin biblioteki szkolnej 

 

 

Archiwum biblioteki:

Nowe książki rok szkolny 2016/2017

Nowości wydawnicze w bibliotece szkolnej

 

W naszej bibliotece:

·       realizujemy potrzeby i zainteresowania uczniów,

·        wypełniamy zadania edukacyjne szkoły,

·        współpracujemy z nauczycielami przy doskonaleniu ich warsztatu pracy,

·        popularyzujemy wiedzę,

·        promujemy książkę oraz czytelnictwo wśród młodzieży, nauczycieli i rodziców.