zmień kontrast
A+  A-
ZS59 ZS59 ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Rekrutacja

ROK SZKOLNY 2023/2024

Plakat promocyjny na rok szkolny 2023/2024

List do rodziców

Harmonogram dla rodziców klas pierwszych

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych

Zasady przyjęć do klas pierwszych 

Wirtualny spacer po SP nr 371

Prezentacja 

 

Wyprawka dla pierwszoklasisty

 

Rodziców uczniów klas 1 prosimy o wypełnienie kwestionariusza osobowego ucznia  - ankiety ucznia i dostarczenie go do szkoły do końca sierpnia razem ze zdjęciem legitymacyjnym. 

Kwestionariusz osobowy ucznia - Ankieta ucznia SP

Informujemy, że w zakładce materiały dla rodziców znajduje się wniosek o wydanie karty ucznia ZTM.